Kierownik Projektu Technicznego

Ref. no: 2019/05/21/1, Location: Sweden , Västerås

Description

Requirements

Szukamy osób, które mają wykształcenie inżynierskie lub podobne i / lub mają co najmniej 5 letnie doświadczenie jako projektant w dziedzinie elektryczności, mechaniki lub automatyki. Wymagane dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami technicznymi.

Zakres obowiązków:

- Prowadzenie projektów przemysłowych w zakresie projektowania, produkcji i instalacji.

- Prowadzenie, planowanie, monitorowanie i raportowanie postępów projektu.

- Prowadzenie i uczestniczenie w dochodzeniach, analizach, studiach wykonalności i realizacji projektów.

- Opracowywanie specyfikacji technicznych i dokumentacji, uczestniczenie w procesie zamówień.

- Dokonowanie obliczeń i wymiarów konstrukcji.

Required documents

Zgłoszenia poprzez kliknięcie poniższego przycisku „zgłoś się”. Prosimy o załączenie dokumentów aplikacyjnych na swoim profilu.
Prosimy również o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następujących klauzuli:
Obowiązkowo:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych w dokumentach aplikacyjnych, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez YABIMO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie (administrator danych osobowych) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
Opcjonalnie:
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych w dokumentach aplikacyjnych, niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez YABIMO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie (administrator danych osobowych) zgodnie z ustawą 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

YABIMO informuje, że każdy Kandydat do pracy ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, podglądu i edycji w każdym czasie lub prawo żądania trwałego ich usunięcia.
APPLY